Funderingsonderzoek in Rotterdam

Funderingsonderzoek in Rotterdam

Funderingsonderzoek in Rotterdam wanneer u inzicht wil verkrijgen over de eventuele verzakking van uw woning.funderingsonderzoek in rotterdam

Heeft u het vermoeden dat uw pand of woning last heeft van verzakking? Of wilt u na laten gaan hoe reeds bestaande verzakkingen zich gedragen? Bouwtechnische keuring in Rotterdam verzorgt verschillende, betaalbare inspecties om de staat van de fundering op eenvoudige doch professionele wijze in kaart te brengen.

Funderingsonderzoek in Rotterdam: Wat houdt dit in?

Zo kunt u bij ons terecht voor een vloerwaterpassing, wat een goede indicatie geeft omtrent de staat van eventuele verzakking van het pand. Deze non-invasieve methode kan eenvoudig worden toegepast en geeft meteen een goed beeld van hoe het er op funderingsgebied voorstaat.

Bij een vloerwaterpassing vormt het verloop van de vloeren binnen het pand het uitgangspunt voor de verzakkingsmeting. Men gaat er hierbij van uit dat de vloeren ten tijde van de bouw van het pand perfect horizontaal gelegen hebben. Onze inspecteur voert een vloerwaterpassing bij u uit door te kijken in hoeverre de huidige ligging van de vloeren afwijkt van het waterpas-niveau. Zodoende kan worden verduidelijkt óf er daadwerkelijk sprake is van verzakking, en ook hoe groot deze is. Deze verzakkingsmeting kan heel lokaal worden uitgevoerd in het pand, zonder dat het hele gebouw in kaart gebracht wordt. Dit maakt de meting eenvoudig, snel en veelzijdig toepasbaar.

Een andere manier om een onderbouwd beeld te krijgen van de funderingsstatus is door middel van een lintvoegmeting. Ook hiervoor kunt u bij Bouwtechnische keuring in Rotterdam snel terecht. Bij een lintvoegmeting worden verschillende vaststaande elementen aan de buitenmuren van het pand als uitgangspunt genomen om te kijken in hoeverre het gebouw afwijkingen vertoont ten opzichte van waterpas-niveau. Deze meting is geschikt voor losstaande gebouwen en geeft een beeld van eventuele verzakkingsproblematiek over het gehele pand.

Funderingsonderzoek in Rotterdam: Advies

Bouwtechnische keuring in Rotterdam adviseert u graag wanneer u zich afvraagt welke methode voor uw specifieke situatie het meest geschikt is. U kunt eenvoudigweg telefonisch contact met ons opnemen om uw bouwkundige vraagstuk te bespreken met één van onze gecertificeerde experts. Ook voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar. Bij ons kunt u altijd snel terecht en bent u verzekerd van professionele, klantgerichte service voor al uw bouwkundige kwesties.