Kosten

Kosten bouwtechnische keuring in RotterdamKosten bouwkundige keuring in rotterdam

Kosten bouwtechnische keuring in Rotterdam hangt van de type keuring af.
Hieronder vindt u verschillende bouwkeuring types, alsmede de prijzen van energie label:

Prijzen zijn richtprijzen, geldig voor de binnenzijde van een woning/pand en exclusief BTW.
(Laatst bijgewerkt op 1 mei 2018).

TYPE KEURING  INHOUD PRIJS
AankoopkeuringAankoopkeuring

Voor-opleveringskeuring

Voor-opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Opleveringskeuring

Bouwinspectie

Bouwinspectie

Bouwkundig advies

Bouwkundige opname/nulmeting interieur

Bouwkundige opname/nulmeting interieur

Bouwkundige opname/nulmeting exterieur

Bouwkundige opname/nulmeting exterieur

NHG keuring

NHG keuring

Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

t/m    400 M³t/m    600 M³

t/m     400 M³

t/m     600 M³

t/m     400 M³

t/m      600 M³

t/m      400 M³

t/m      600 M³

Zie uitleg

t/m      400 M³

t/m      600 M³

t/m      400 M³

t/m      600 M³

t/m      400 M³

t/m      600 M³

t/m      600 M³

t/m      800 M³

€   390,00€   490,00

€   340,00

€   390,00

€   340,00

€   390.00

€   375,00

€   475,00

€   400,00

€   410,00

€   510,00

€   410,00

€   510,00

€   390,00

€   490,00

€   650,00

€   720,00

Kosten bouwtechnische keuring in Rotterdam: Uitleg

Kosten bouwkundige keuring/ bouwtechnische keuring

Kosten voor een aankoopkeuring of een bouwkundige keuring/bouwtechnische keuring  is inclusief inhoudelijke gebreken met alle bevindingen en aanbevelingen en voorzien van een bouwkundig advies hoe gebreken eventueel hersteld kunnen worden.
Rapport  inclusief met vol formaat foto’s, kostenraming en herstel advies.
Dak of kruipruimte indien van toepassing moeten wel veilig en bereikbaar zijn.
VvE ruimtes worden tegen meerprijs gekeurd.

Opleveringskeuring nieuwbouw woning uitleg:

Voor oplevering na of tijdens een renovatie van woningen gelden andere tarieven.
Mocht een nieuwbouw oplevering meer tijd in beslag nemen, dan wordt na de 1.5 uur een bedrag van 15 euro per kwartier extra berekend.
Opleveringskeuring wordt uitgevoerd aan de hand van het proces verbaal van de aannemer. Alle gebreken komen in de rapportage van het proces verbaal te staan.
Deze gebreken dienen door de aannemer alsnog hersteld te worden binnen een afgesproken tijd.

Kosten basis funderingsonderzoek:

Basis funderingsonderzoek, door middel van lintvoegmeting en vloerwaterpassing,
750 euro exclusief bouwkundig advies.
Kosten van een uitgebreid funderingsonderzoek is op aanvraag.

Kosten kruipruimte onderzoek:

Kruipruimte onderzoek kosten:  vanaf 400 euro.
Dak onderzoek kosten: vanaf 400 euro.
Onderzoek is anders dan inspectie.

Kosten bouwkundig advies

Visueel bouwkundig advies:  Hieronder vallen bijvoorbeeld de scheuren  binnen of buiten de woning, fundering, vocht, dragende wand. Kosten vanaf 400 euro.

Kosten voor een spoed bouwkundige keuring:

Spoedkeuringen en keuringen in het weekend: 100 euro extra.
Keuringen buiten Rotterdam 40 euro extra.
Het rapport voor een spoedkeuring wordt binnen 2 dagen gemaild.

Kosten bouwkundig onderzoek of bouwtechnisch onderzoek bij geschillen

Bouwtechnische keuring bedoeld voor een juridisch geschil: stuur een email met alle details. Aan de hand daarvan kan ik u een richtprijs doen toekomen.
Onderzoek voor een juridisch geschil is anders dan een gewone bouwtechnische keuring.

Kosten bouwinspectie: Gebouw/ woning is nog niet af  is: graag details mailen voor het maken van een kostenplaatje.

Kosten bouwkundige opname/nulmeting (voor-opname):

Wanneer aan de belendende omgeving van uw woning bouwactiviteiten worden uitgevoerd, kunt u voorafgaand een bouwkundige opname/nulmeting (voor-opname) uit laten voeren. Hierbij wordt uw woning in kaart gebracht en wordt de huidige situatie vastgelegd. Dit kan zowel voor interieur als exterieur.
Mocht er schade ontstaan (denkt u aan gebreken en scheuren) door de werkzaamheden, dan kunt u middels de opgemaakte rapportage aantonen wie voor deze schade verantwoordelijk is. Kosten vanaf 410 euro.

Kosten tekeningen en berekeningen:

Aanbouw tot 4000 mm diep, constructietekeningen, bouwkundige tekeningen, vergunning 1080 euro.
Dakopbouw tekeningen, berekeningen inclusief vergunning: prijs op aanvraag.
Funderingsherstel tekeningen, berekening en vergunning 3200 euro.
Voor woningen en panden met een inhoud van meer dan 700 m3: prijs op aanvraag.

Kosten energielabel:

Ook kunnen wij u uw woning voorzien van een energielabel indien dit nodig is. Prijzen hiervan zijn als volgt:

Energielabel t/m 55 m2 € 298,66
Energielabel t/m 80 m2 € 385,00

Voor utiliteitsgebouwen groter dan 5000 m2 of van voor 1970 of in specialistisch gebruik, denkende aan zorginstellingen of food-industrie: prijs op aanvraag.

Sleutelgeld: sleutel halen en brengen binnen de gemeente Rotterdam € 55,00.

Let op: Annuleren binnen 24 uur voor de keuring € 84,03.

Prijzen zijn richtprijzen en kunnen variëren per adres (stuur het adres  per email of whatsapp, dan krijgt u de exacte prijs).

Bij vragen of opmerkingen, graag contact opnemen.